Valorizare

Diseminare & Exploatarea rezultatelor proiectului (2016-1-RO01-KA102-023317)

I. Materiale tipărite
*Comunicate de presă
*Articole elaborate pentru presă

II. Blogul proiectului (http://erasmusvet2016.netriders.ro/)
Pagina de Facebook a proiectului (https://www.facebook.com/Proiect-Erasmus-VET-Colegiul-Na%C5%A3ional-Barbu-%C5%9Etirbei-C%C4%83l%C4%83ra%C5%9Fi-1069228466533900/)
Grup pe Facebook Flux 1 (E-commerce, 17-28 aprilie 2017):
https://www.facebook.com/groups/280465799066885/
Grup pe Facebook Flux 2 (Android Apps 8-19 mai 2017):
https://www.facebook.com/groups/1462246817161106/

III. Realizare de panouri și aviziere cu informații referitoare la proiect care să prezinte succint obiectivele proiectului, grupul ținta, etc.

IV. Promovarea proiectului pe site-ul scolii (http://cnbs.ro) si pe pagina de Facebook a Inspectoratului Scolar Judetean Calarasi (23 august 2017 & 29 septembrie 2017: https://www.facebook.com/pg/isjcalarasi/posts/), pe mobilitati.eplus.romaniaYahoo Groups si pe lista unitatilor de invatamant din judetul Calarasi.

V. Promovarea proiectului de către parteneri:
http://euromind.es/portfolio_page/e-commerce-programmers-from-romania/
http://euromind.es/portfolio_page/romanian-polish-mobile-app-programmers/

VI. Prezentări în cadrul consfatuirilor judetene pe discipline.
Informatica (Colegiul National “Barbu Stirbei” Calarasi, 15.09.2017)

VII. Prezentări în cadrul Consiliului profesoral.
* Informarea cadrelor didactice cu privire la activitatile desfasurate pe parcursul celor 2 saptamani de stagiu de formare profesionala VET de catre elevii claselor de matematica-informatica din grupul tinta. Responsabili: profesorii insotitori pentru cele doua fluxuri (04.05.2017 si 31.05.2017).

VIII. Activitati de diseminare in cadrul CNBS:
* Prezentarea activitatilor derulate pe perioada mobilitatii VET avand drept obiectiv diseminarea experientelor pozitive acumulate:
clasa a X-a C (30 mai 2017)            Mobilitate VET_Erasmus+
clasa a XI-a D (31 mai 2017)
clasa a XI-a A (7 iunie 2017)
clasa a IX-a C (13 iunie 2017)
clasa a XI-a B (13 iunie 2017)

IX. Rezultatele învățării dobândite prin stagiul de formare

X. Prezentarea proiectulului si a rezultatelor la sedintele cu parintii, in orele de consiliere la clasele a 10-a si a 11-a, in Consiliul elevilor, la Consiliul profesoral si la “Târgul ofertelor educaționale” organizat pe 13 mai 2017.

XI. Conferinte de presa, Conferinta de diseminare, seminarii, etc.